phone
KOMUNIKĀCIJA

Cilvēku neprasme komunicēt, manuprāt, ir lielākais, ja ne vienīgais, problēmu iemesls pasaulē. Man nereti saka, ka lielāku daiļdirsēju par mani nav satikuši un es plakanāko dēli varot izpļūtīt par cildenu altāri, bet es apzinos, ka mans skils bazarēt ir ļoti nepilnīgs.

Atceros, kā kursabiedrene man lūdza palīdzību, kad es savu darbu biju izplānojis, sācis rakstīt un neiespringu. Es viņai atbildēju, ka uzskatu, ka viņa ir barības ķēdes virsotne, tīkla centrs, un es ticu, ka viss sanāks pašai. Lai gan varēju pateikt īsāk – atpisies, parazīt. Kaut kā viņa to priekšmetu nokārtoja.
Saglabājot domu, gan jau katru teikumu ir iespējams pārfrāzēt, lai ietekmētu izveidojušos situāciju labvēlīgi.

Man nebūt aizskarošam, lielākoties, traucē vienaldzība pret notiekošo. Lai cik dabiska tā arī nebūtu, vienaldzība ir kā tektoniks – dabas kļūda. Tā vairo vardarbību, ir kalpojusi par iemeslu miljoniem nāvju, pamats gandrīz katrai kļūdai. Būtu rēcīgi, ja skolotāji videnē manas kļūdas sauktu nevis par aiz neuzmanības, bet uz dziļas vienaldzības pamata.

Cik esmu ievērojis, pohujisms var būt sekls kā anoreksiķes pīzda un dziļāks par mīļotās acīm Marianas dziļvagas dibenā. Kad paej garām bomāram tunelī, kaut kā dziļi pajāt par, droši vien, mūsdienu vergturību, to, ka džekam nav pases, un viņa alkoholismu. Bet sekls pohujisms ir par gājējiem, kuriem brauc garām līdz aizdomājies par iespēju kādu notriekt. Vai dalbu, kuru sit ar iemeslu, līdz atceries par kriminālatbildību. Respektīvi, vienaldzibai ir robežas. Pie tam vienaldzībai nereti var atrast pamatu un attaisnojumus. Kjip man pajāt, jo tas tiešā veidā mani neskar, neskars arī pārnestā vai sekvenciālu notikumu ķēdē.

Pastāv iespēja, ka šos vārdus izlasīs mana māte, kura galīgi neleposies ar manis rakstīto, jo ne velti cilvēkam ir valoda – es varēju izteikt domu publiskā vidē bez lamām. Bet lamuvārdi ir parasta burtu kombinācija zilbēs, kā jebkurš vārds. Man pietiek zināšanu un disciplīnas izmantot literārus vārdus, bet to nozīme nereti nav aizstājama. Un šī publiskā vide kādam kalpo par promo platformu, citam – ģimenes albums. Mana lapa ir atmiņu klade. Un sekotāji ir vienkārši līdzīgu taku stampātāji.